Rate this post

Tapu-kadastro nedir?

Tapu arazinin belirli bölümünün veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün sahibini belirten, tapu sicil müdürlüğünce düzenlenen,aksi ispat edilmediği sürece geçerli olan resmi bir belgedir.

Kadastro ise tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki statülerini ortaya çıkarmak ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işlemlerinin genel tanımıdır.

Kadastro tespitine nasıl itiraz edilir?

Kadastro çalışma ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye dek bu ekibin tespitlerine itiraz edilebilir.Kadastro teknisyenliğine yahut kadastro müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna sunulur.

Yalnızca belgelerin geçerliliği hakkında itiraz edilebilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Kadastro tespit tutanağına 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak itiraz edilemez ve dava açılamaz.

İtiraz tahdit ve tespitleri askı ilanına çıkarılmasından itibaren başlayan 30 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Tapu-kadastro mahkemelerinde dava nasıl açılır?

Öncelikle tapu kayıtları mahkemeye sunulur.Kayıt sebepleri mahkeme tarafından araştırılır.

Eğer gerekirse mahkemede tarafların tanıkları dinlenir.Mahkeme gerek görürse keşif yapılır. Bilirkişi değerlendirmesi dinlenilir.Sonuçta yargılama sonucu ortaya çıkan duruma göre hüküm kurulur.

Kadastro tespitinden sonra ,tespitin askıya asmak suretiyle ilan edilmesi gerekir.Bu askı cetvelleri kadastro müdürlüklerinde ve muhtarlıklarda 30 gün boyunca yayınlanır.

Askı ilanı yapılan kadastro tespitine 30 gün içinde kadastro mahkemesinde dava açılabilir.30 gün içinde itiraz edilmeyen tutanaklar kesinleşir.

Tapu-kadastro davalarında zamanaşımı süresi var mıdır?

Askı ilanında itiraz edilmeden kesinleşen kadastro tespitlerine ilişkin genel mahkemelerde açılacak itiraz davasında hak düşürücü süre 10 senedir.Ancak devlet kurumları bu hak düşürücü süreden etkilenmezler.

Tapu kadastro davası ne kadar sürer?

Yargılamanın ne zaman biteceği hususunda net bir süre yoktur.Özellikle Türkiye’de mahkemelerdeki iş yükünü düşününce dava süreleri uzamaktadır.

Tapu-kadastro davalarında yetkili ve görevli mahkeme neresidir?

Tapu kadastro ihtilaflarından ileri gelen dava ve her türlü işlerde görevli mahkeme kadastro mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise kesin yetki kurallarına göre taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesidir.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.