Rate this post

Velayetin değiştirilmesi mümkün müdür?

Anne veya babadan birinin ölmesi veya tarafların boşanması neticesinde ortak çocukların mahkeme kararıyla yanında kalacak tarafın belirlenerek çocuğun o tarafın sorumluluğuna bırakılmasına velayet denir.

Velayet Türk hukukunda kişiye sıkı suretle bağlı haklardan biri olduğundan kişi velayet hakkını devredemez ve bu haktan feragat edemez.

Günlük hayatta çoğu kez velayet kendisine verilmeyen taraf bazı sebeplerle çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istemektedir.

Velayetin değiştirilmesi ile velayetin kaldırılması birbiriyle karıştırılmaktadır.Bu iki uygulama birbirinden farklı şartlara sahiptir.

Velayetin değiştirilmesi davası nasıl açılır?

Velayetin değiştirilmesi ,kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda dava yolu ile mahkemeden talep edilebilir.Velayetin değiştirilmesi için çocuğun velayeti konusunda verilmiş bir kararın bulunması gerekir.

Velayetin değiştirilebilmesi için müşterek çocuğun durumunda önemli değişiklikler meydana gelmesi ,bu değişikliklerin devamlılık arz etmesi ve çocuğun velayetinin değiştirilmesinde hukuki bir menfaat bulunması gerekir.

Çocuk durumun anlam ve önemini kavrayabilecek düzeyde ise çocuğun da görüşü alınarak karar verilir.

Hangi hallerde velayetin değiştirilmesine karar verilir?

– Yeniden evlilik ,

– Başka bir yere taşınma,

– Ölüm ve

– Çocuğun menfaatini ihlal eden durumlarda velayetin değiştirilmesine karar verilir

Velayet hakkı kötüye kullanılırsa veya çocuğun velayeti kendisinde olan taraf çocuğun gelişimine(sosyal,psikolojik,bedensel) uygun hareket etmediği durumlarda da velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir.

Velayetin değiştirilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Bu davada yetkili ve görevli olan mahkeme söz konusu velayeti değiştirilmek istenen çocuğun ikametgahının bulunduğu yerdeki aile mahkemesidir.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.