5/5 - (1 vote)

İlamlı İcra Takibi, borcun mahkeme, noter, hakem heyeti gibi kurumların vermiş olduğu kararlar doğrultusunda başlatılan takip türüdür. İlamlı icrayı durdurmak için borcun ödendiğinin ispatı yada kararın tehir-i icra (icranın geri bırakılması) talepli temyiz yada istinafa gönderilerek dosyaya paranın depo edilmesi gerekmektedir. Tehir-i İcra ayrı bir yazıda incelenecektir. Yada ilamlı icralarda karar kesinleşmeden takibe konulamayacak kararlar bulunmaktadır. Eğer kesinleşmeden icra takibine konu edilmiş bir karar varsa bu da durdurulabiliri. İlamlı İcra Takibine itiraz süresi 7 gün olup İtiraz Mercii İcra Hukuk Mahkemeleridir.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.