Diğer İcra Dosyası Sorgulama Yolları

İcra Dosyası Sorgulamanın bir diğer yolu da eğer hangi müdürlüklerden takip yapıldığı biliniyor ise o müdürlüklerin tevzi bürolarından sorgulama yapılabilmektedir. Bu yöntem ile kısıtlı sorgulama yapılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse kişi Ankara İcra Müdürlükleri tevzi bürosundan sorgulama yaptığında yalnızca bu dairelerden başlatılan takipleri...

Devami...

İcra Dosyası Sorgulamada Dosya Çıkmıyor

İcra Dosyası Sorgulama ekranında dosyanın çıkmamasını birkaç nedeni bulunmaktadır. Öncelikle borçlu olunan bir dosyanın e-devlet icra dosyası sorgulama ekranında çıkması için borçlunun T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik numarasının sisteme yazılı olması gerekmektedir. Eğer UYAP sistemine bu bilgiler yazılmadı ise dosyalar çıkmayacaktır. Diğer olasılık i...

Devami...

İcra Dosyası Sorgulama İçin Ne Yapılmalıdır?

İcra Dosya Sorgulama için öncelikle e-devlet sitesine giriş yapılmalıdır. Bu siteye e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza yada belirli bankaların internet bankacılığı şifreleri ile de giriş yapılabilmektedir. Siteye erişim sağlandıktan sağ üst bölümde yer alan arama kısmına icra dosya sorgulama yazılarak kayıtlara erişim sağlanmaktadır. Bu bölümde k...

Devami...

İcra Dosyası Sorgulama

İcra Dosyası Sorgulama için kişilerin en kolay yolu E-Devlet sistemidir. E-Devlet sisteminde kişiler icra dosyalarının yanı sıra haklarında açılmış diğer davaları da görmektedirler. Bu sayede vatandaşların devlet ile olan tüm işlemleri tek bir çatı altına toplanmaktadır.

Devami...

İlamlı İcra Nasıl Durdurulur

İlamlı İcra Takibi, borcun mahkeme, noter, hakem heyeti gibi kurumların vermiş olduğu kararlar doğrultusunda başlatılan takip türüdür. İlamlı icrayı durdurmak için borcun ödendiğinin ispatı yada kararın tehir-i icra (icranın geri bırakılması) talepli temyiz yada istinafa gönderilerek dosyaya paranın depo edilmesi gerekmektedir. Tehir-i İcra ayrı bi...

Devami...

Çek-Senet (Kambiyo) İcra Takibi Nasıl Durdurulur

Kambiyo Senetleri türü olan çek ve senetlerin icra takibini durdurmak için İcra Mahkemesinde dava açmak gerekmektedir. İtiraz süresi 5 gündür. Bu süre içerisinde icra takibini durdurmak için borcun ödendiğine yada imzanın gerçek olmadığına dair itirazları içeren dilekçe ile İcra Hukuk Mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Yada senet yada çekin ...

Devami...

İlamsız İcra Nasıl Durdurulur

İlamsız icra, her hangi bir mahkeme, noter yada hakem heyeti gibi kurumların belgelerine dayanmayan takip türüdür. Genelde Fatura, Sözleşme, Çek ve Senet gibi alacakların tahsili için tercih edilen takip türüdür. Çek ve Senet gibi Kambiyo Senetlerine Mahsus İlamsız icra takipleri de bu başlık altında incelenir. Fatura, sözleşme, apartman aidatları,...

Devami...

İlamlı İcra Takibine İtiraz

İlamlı İcra Takibi, borcun mahkeme, hakem heyeti, noter senedi v.s. gibi karar vermeye yetkili kurumların düzenledikleri belgelerle başlatılan takip türüdür. Örneğin bir işçinin davalı işveren aleyhine kazandığı alacak davasında işçi kazandığı davanın mahkeme kararı ile İlamlı İcra Takibi başlatabilmektedir. İlamlı İcra Takibine itiraz da İcra Huku...

Devami...

Kambiyo (Çek, Senet) İcra Takibine İtiraz

Kambiyo olarak nitelendirilen çek ve senetlerin itirazları, takibin başlatıldığı yer İcra Hukuk Mahkemelerine yapılmaktadır. İtiraz süresi 5 gündür. Kambiyo takiplerine itiraz edildiğinde takip Mahkemenin tedbir kararı ile durdurabilmektedirler ancak mahkemeler durdurma için teminat istemektedir. Kambiyo takiplerine borca, yetkiye, imzaya v.s ilişk...

Devami...

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız icra takibi, sözleşme, fatura, cari alacak, abonelik, aidat v.s gibi borçların tahsili için başlatılan takip türüdür. İlamsız İcra Takibine İtiraz takibin başlatıldığı İcra Müdürlüğü’ne yapılır. Eğer borca itiraz ile birlikte yetkiye de itiraz ediliyorsa, aynı takibin yetkili yerde başlatılmasının ardından yine borca itiraz etmek gerekmekte...

Devami...