Rate this post

İlamsız icra, her hangi bir mahkeme, noter yada hakem heyeti gibi kurumların belgelerine dayanmayan takip türüdür. Genelde Fatura, Sözleşme, Çek ve Senet gibi alacakların tahsili için tercih edilen takip türüdür. Çek ve Senet gibi Kambiyo Senetlerine Mahsus İlamsız icra takipleri de bu başlık altında incelenir.

Fatura, sözleşme, apartman aidatları, abonelikler gibi çek ve senet özelliği taşımayan borçların tahsili için İlamsız İcra takibi yolu tercih edilmektedir. Eğer bu takip yolu kullanılarak başlatılan takibe itiraz edilerek durdurulmak istenirse tebligatın ulaşmasından sonra 7 gün içerisinde takibin başlatıldığı İcra Dairesine itiraz dilekçesi verilmeli, yada icra memuruna sözlü olarak bu beyan tutanağa geçirilmelidir. Bu sayede takip duracaktır. Alacaklı ise bu takibe haksız yere itiraz edildiğini düşünüyorsa 1 yıl içerisinde İtirazın İptali Davası açmak zorundadır.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.