Rate this post

İlgili hukuk uygulamasının pek çok yanıyla işçiyi koruması yanında işverene de fazlasıyla sorumluluk yüklemesi nedeniyle olası davalara karşı önceden pek çok tedbir uygulaması gerektiren bir dal olması sebebiyle firmalar açısından büyük önem  arz eden bir konudur. Müvekkil firmalara verilen hizmetlerden bazıları ;

  • İş sözleşmesinin hazırlanması ,
  • Yıllık izin ve fazla mesai takvimlerinin oluşturulması ,
  • Kesinti ve ödemelere ilişkin güncel değişikliklerin bildirilmesi ,
  • Personel kayıt ve performans çizelgesinin düzenlenmesi ,
  • Bildirimli ya da bildirimsiz fesihe ait ihtar ve uyarı ya da kınamaya dair tutanakların hazırlanması,
  • Aleyhe açılmış davaların takibinin yürütülmesi,
Bize Görüşlerinizi Bildirin.