2/5 - (1 vote)

Küresel gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de hızla yaygınlaşan sosyal medya araçlarının sağladığı olumlu etkilerin yanı sıra kimi zararları da baş göstermiştir.Kişilerin internet ortamında yaşamış oldukları bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir kanun çıkarmak zorunlu hale gelmiştir.

5651 sayılı ‘’internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun ‘’ ile içerik itibariyle belirli suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe bulunan internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verileceği düzenlenmiştir.

Aslında erişim engelleme kararı cezalandırmadan ziyade bir tedbir niteliği ihtiva eder.Bu özelliğinden dolayı erişim engelleme kararı mahkemenin vermiş olduğu bir hükmün sonucunda değil ,bir suç şüphesiyle henüz hüküm verilmeden uygulanmaktadır.

Erişim engelleme kararı mahkeme tarafından verildiyse bu koruma tedbiri mahiyetindedir;idari makam tarafından verildiyse idari bir tedbir söz konusu olur.

Hukukun gerçek dünyada uygulandığı gibi sanal dünyaya da uygulanması gerekir.Bu sebeple suç içeriği barındıran internet yayınlarının engellenmesi gereklidir.

İnternet yoluyla suç işlenmesi durumunda suç işleyen kişinin ceza hukuku açısından sorumluluğu elbette vardır.Ancak suçun failinin tespit edilmesi internet yayınının durması anlamına gelmemektedir.Ya da fail tespit edilene kadar internetteki içeriğin devam etmesi düşünülemez.

Ancak fikir hürriyeti çerçevesinde yapılan paylaşımlar için erişim engelleme kararı verilmesi doğru değildir ; erişim engelleme yetkisi keyfiyete dayalı olmamalıdır.

Erişim engelleme kararını kim verir?

Erişim engelleme kararını Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Mahkemeler vermeye yetkilidirler.

Bilgi Teknolojileri Kurumu kimi durumlarda erişim engelleme kararını vermekle yetkilendirilmiştir.5651 sayılı kanunda sayılı suçları oluşturan yayınların içerik ve yer sağlayıcısının yurt dışında olması durumunda BTK re’sen erişimi engelleme kararı verebilecektir.

Diğer durumda ise içerik ve yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin BTK re’sen erişim engelleme kararı verebilecektir.

Erişim engelleme kararı soruşturma aşamasında hakim tarafından,kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından verilebilecektir.Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Cumhuriyet Savcısı da erişim engelleme kararını verebilecektir.

Erişim engelleme kararına nasıl itiraz edilir?

Erişim engelleme kararı dolayısıyla hakları muhtel olanlar ,kararı Cumhuriyet Savcısı verdi ise Sulh Ceza Hakimliğine itiraz ederek kararın kaldırılmasını talep edebilmektedirler.

Bu karar Sulh Ceza Hakimliğince alınmış ise menfaati muhtel olanlar o yargı çevresinde bulunan Asliye Ceza Mahkemesine itirazda bulunabilirler

Erişim engelleme kararı BTK tarafından verilmiş ve hakimin onayına sunulmamış olduğu durumlarda erişim engelleme kararına itiraz edilemez.Ancak bu durumda idari yargıda iptal davası açma hakkı vardır.Ayrıca bu karardan dolayı bir zarara uğranılmış ise tam yargı davasıyla zarar tazmin edilebilmektedir.

Karar BTK tarafından verilmiş olup ta hakimin onayına sunulmuş ise bu karara karşı adli mercilerde itiraz gerçekleştirilebilmektedir.

Süre olarak erişim engelleme kararının öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde başvuruda bulunmak gerekir.

Sonuç olarak internet ortamındaki sayfanızın ya da sosyal medya hesabınızın geçerli bir nedene dayanmadan erişime engellendiğini düşünüyorsanız bu durumdan daha çok mağdur olmamak için itiraz işlemlerinizi avukat vasıtasıyla gerçekleştirebilirsiniz.Ses hukuk ve danışmanlık bürosu olarak hukuki sürecinizi hızlı,etkili ve sonuç odaklı yürütmekteyiz.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.