Rate this post

İcra Takibine İtiraz konusunu incelemeden önce icra takibi nedir konusunu açıklamak faydalı olacaktır. İcra Takibi; alacaklı olduğunu iddia eden kişinin, borçlu olduğunu iddia ettiği kişiye karşı İcra Müdürlüklerinde alacağın tahsili için başlattığı işlemdir. İcra takibi alacaklının takip talebiyle İcra Müdürlüklerinde başlatılır. Alacağın türüne göre takip türleri farklılık göstermekte olup itiraz mercileri ve itiraz süreleri de farklıdır. Aynı zamanda birden fazla itiraz olup borca, zamanaşımına, yetkiye ve imzaya itirazlar da gündeme gelebilmektedir. Bu sebeple takip türlerine göre itiraz konusunu işlemek faydalı olacaktır.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.