Rate this post

İlamsız icra takibi, sözleşme, fatura, cari alacak, abonelik, aidat v.s gibi borçların tahsili için başlatılan takip türüdür. İlamsız İcra Takibine İtiraz takibin başlatıldığı İcra Müdürlüğü’ne yapılır. Eğer borca itiraz ile birlikte yetkiye de itiraz ediliyorsa, aynı takibin yetkili yerde başlatılmasının ardından yine borca itiraz etmek gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse Ankara İcra Müdürlüklerinde başlatılması gereken bir takip, İstanbul İcra Dairelerinde başlatılıyorsa ve İtiraz edilirken hem borca, hem de yetkiye itiraz ediliyorsa takip alacaklı talebiyle Ankara’ya gönderilerek tekrar takip devam eder. Bu kez tekrar Ankara İcra Müdürlüklerine borca itiraz etmek gerekmektedir. İtiraz süresi 7 gün olup alacaklı itirazı kabul etmiyorsa İtirazın İptali davası açabilmektedir. İtiraz edildiğinde takip durdurulmaktadır.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.