Rate this post

Türk vatandaşı olarak doğan kişilerin nüfus kaydı vardır.Bu kişilerin nüfus tutanakları doğumla birlikte kaydedilmektedir.

Yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşlarının nüfus kütüğü bakanlıkça ayrı bir kütükte tutulur.

Kimi durumlarda nüfus kayıtları ilk kez kaydedilirken ya da aktarılırken,kayıtlar herhangi bir sebeple zarar görmüşse veya yanlış yazılmışsa nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılabilmektedir.

Çoğunlukla çocuğun soy bağının belirlenmesi ,nüfus müdürlüklerinde yapılan yazım hataları durumunda,Yurt dışından göç edip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış olan kişilerin nüfus kayıtlarındaki hatalarda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası kime karşı açılır?

Kayıtlarında yanlışlık iddiasında olan herkes bu davayı açabilir.Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları genetik anneye, anne olduğunu iddia eden kadına veya genetik anne olmadığı halde nüfusta çocuğunun annesi olarak gözüken kadına ve anne adının yanlış yazıldığını düşünen çocuğa verilmiş bir haktır.

Bunun dışında nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, ilgili resmi dairenin göstereceği gereklilik üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından da açılabilir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları hangi mahkemede açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.Yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri mahkemesidir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası zaman aşımına uğrar mı?

Bu dava için kanunda gösterilen herhangi bir zaman aşımı süresi yoktur.İlgili herkes lüzum gördüğü taktirde her zaman bu davayı açabilir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasının hukuki mahiyeti nedir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi aslında pek çok durumda başvurulan bir hukuki çaredir ; İsim değiştirme davası, soyadı değiştirme davası, yaş değiştirme davası, babalık davası, nesebin reddi davası, din değiştirmek için açılan dava, sağ olduğu halde nüfus kaydında ölü gözükenin açacağı dava, ölü olduğu halde nüfus kaydında sağ gözüken için açılan dava, gaiplik davası, cinsiyet düzeltme davası..Tüm bu durumlarda açılan genel bir davadır nüfus kaydının düzeltilmesi davası.

Yukarıda bahsi geçen davaları açabilmek için hukuki bir yararın bulunması gerekmektedir.

Nüfus kaydının düzenlenmesi davasında ileri sürülen iddia nasıl kanıtlanır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, her türlü belge ile ispatlanabilmektedir ve kamu düzenine ilişkin bir dava olmasından dolayı da hâkim tarafların sunmuş oldukları delillerle yetinmeyerek kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunda ve gerekli araştırmayı kendiliğinden de yapmak mecburiyetindedir.

Dava sonuçlandıktan sonra nüfus kaydı nasıl düzeltilir?

Davanın neticelenmesi halinde verilen kararın nüfusa işlenebilmesi için mahkeme kararına bir itiraz olmayıp kararın kesinleşmiş olması gerekir. Bu takdirde mahkeme kendiliğinden ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazarak nüfus kaydını düzeltmektedir.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.