Rate this post

Lisanssız bilgisayar yazılımının çoğaltılmasına,satışına,kullanımına karşı getirilen yasal düzenlemeler nelerdir?

Bulunduğumuz çağda teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak bilgisayar yazılımlarından pek çok alanda faydalanılmaktadır.Bilgisayar yazılımları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olarak koruma altına alınmıştır.

5846 sayılı sayılı kanunda yaptırımlar artırılarak bilgisayarların yazılımlarının korunması hususunda caydırıcılık artırılmıştır.

Diğer taraftan bilgisayar yazılımları Türk Ceza Kanunu’nun 243 ve 244.maddeleri uyarınca koruma altına alınmıştır.

Lisanssız yazılımların çoğaltılması,yayılması,nakledilmesi Türk Ticaret Kanunu kapsamında haksız rekabet teşkil edecektir.

Lisansı olmayan bir satışın mahkeme kararı ile tespit edilmesi durumunda alıcı ve satıcılar vergi hukuku bağlamında vergi kaçakçılığı suçu ile karşı karşıya kalacaklardır.

Kanuna karşı kimler sorumludur?

Lisanssız bilgisayar yazılımını kullananlar suç işlemiş sayılırlar.Kullanıcıların ürünün lisanssız olduğunu bilip bilmemeleri cezalandırılmaları açısından önem taşımaz.

İşveren ve yöneticiler de çalışanlarının lisanssız yazılım bulundurması ve kullanmaları hallerinde de bu durumlardan haberdar olmasalar dahi kanuna karşı sorumlu olurlar.

Kanun lisanssız yazılım üreten,çoğaltan ya da dağıtan şirketleri de sorumlu tutmaktadır.Bilgisayarlara lisanssız yazılım aktararak satışını veya dağıtımını yapan şirketler, dolandırıcılık gibi ağır suçlarla sorumlu tutulmaktadırlar.

Hangi eylemler suç teşkil eder?

Kopya yazılım kullanmak,satmak, kopya yazılımları ticari amaçla elinde bulundurmak, bedelsiz dağıtmak, kiraya vermek,

Lisans sahibinin onayı olmadan bir yazılıma kendi adını koymak,

Başkasının yazılımını kendi yazılımı gibi göstermek ,

Yazılımı sahibinin izni olmadan değiştirmek,

Yazılımın lisansını devredenin izni olmaksızın başkasına devretmek veya benzer bir tasarrufa konu etmek,

Lisanslı yazılımın koruma sistemini ortadan kaldırmak, geçersiz kılmak, bu işe yarayan teknik araçları elinde bulundurmak, dağıtmak ,

Bilgisayar sistemindeki programları, verileri veya diğer unsurları hukuka aykırı olarak ele geçirmek,

Korsan kopyalama fiili esnasında aynı zamanda marka ve ticari unvan hakları ve vergi mevzuatı da ihlal edilmiş olur.

Suçun failleri kimlerdir?

Yukarıdaki belirtilen hareketleri bilerek veya ihmali olarak işleyenler,

Suça iştirak edenler,

Yönetimi altında çalışan personelin lisanssız yazılım kullanması halinde; durumu bilmese dahi işveren ve yöneticiler,

İşverenin bilgisi durumunda lisanssız yazılım kullanan çalışanlar,

Şirket bünyesinde işlenen suçlarda, şirket tüzel kişiliği masraf ve para cezasına tabii olup, suç failleriyle birlikte sorumludur.

Suçların cezaları nelerdir?

1) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre işledikleri suçun türüne göre,bu kişiler hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar ağır para cezasına hükmolunur.

2) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre soruşturma esnasında bu kapsamda yazılım bulunduğu takdirde bu yazılımlar toplanır, bilgisayarlar ve benzeri teknik araçlar mühürlenir, iş yeri kapatılır. Dava sonunda hem yazılım hem de bilgisayarlar müsadere edilir.

3) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre mahkeme hükmü masrafı faillerden alınmak suretiyle tirajı yüksek gazetelerde ilan edilir suç ve failler kamu oyunun bilgisine sunulur,

4) TCK’ya göre; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır,

5) TCK’ ya göre; 6 aydan 3 yıla kadar meslek ve ticaretten yasaklama cezası verilir,

6) Vergi Kanunlarına göre; suç fiillerinden menfaat temin edenler vergi kaçakçılığı suçundan ayrıca para ve hapis olmak üzere vergi cezalarına muhatap olurlar,

7) TTK’ya göre; 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar,

8) Markalar Kanunu ve Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile 300 TL’den 7.300 TL’ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar ; ayrıca 1 yıldan az olmamak kaydıyla meslek ve ticaretten yasaklanırlar,

Bilgisayar yazılımları 5846 sayılı kanun kapsamında eser olarak korunmakla birlikte patent olarak korunamayacaklardır. Ancak “bilgisayar yazılımı destekli buluşlar” bilgisayarla tümleşik olarak işleyen ve teknik bir katkı içerdiği düşünülen buluşlar için patent koruması mümkün olabilecektir.

Bilişim Hukuku alanında da faaliyet gösteren Ses Hukuk & Danışmanlık ailesi olarak sizlere hızlı,güvenli ve sonuç odaklı hizmetler vermekteyiz.

Geliştirmiş olduğunuz yazılımlarla alakalı yukarıda bahsi geçen ihtilaflarınız varsa bizi internet sitemiz üzerinde yazılı telefon numaramız üzerinden arayarak görüşmek için sekreterimizden randevu alabilirsiniz.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.