Rate this post

Apostille şerhi nedir?

Yabancı devlet makamları tarafından düzenlenmiş belgelerin ayrıca irb onaylama işlemine tabi tutulmadan bir başka devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik işlemler olarak tanımlanabilir.

Bu işlem belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamınca ilgili evraka ‘’apostille’’kaşesinin basılarak ya da etiketinin yapıştırılarak imzalanmasından ibarettir.

Devletler resmi işlerinde öncelikle kendi kanunlarına göre kurulmuş organların düzenleyecekleri belgelere itibar ederler.

Bir devlet yetkili makamı tarafından hazırlanmış resmi belge başka bir devlet tarafından değer taşımaz ; temel kabul bu yöndedir.Ancak bazı şartların yerine getirilmesi durumunda bir devletin yetkili makamı tarafından düzenlenen resmi belge başka bir devlet tarafından da resmi belge olarak kabul edilebilir.

Elinde yabancı bir devlet makamınca düzenlenmiş resmi bir belge olan kişi bu belgeyi Türkiye’de resmi belge olarak işleme koyması için temel olarak yapması gereken şey o yerdeki diplomasi veya konsolosluk memuruna onaylatmaktır.Fakat bu yol epey zor ve karışık birtakım prosedürleri içerir.Bu yola ‘’Tasdik Mecburiyeti’’ de denmektedir.

Apostille Şerhi ise yukarıda açıkladığımız ‘’Tasdik Mecburiyeti’’ yolunun basitleştirilmesinden ibarettir.Bu yolla yabancı devlet makamlarınca düzenlenmiş resmi belge yine yabancı devlet yetkili makamlarınca verilmiş Apostille şerhini taşıdığı taktirde Tasdik Mecburiyeti yapmaya gerek olmayacaktır.

Apostille Şerhinin yasal dayanağı nedir?

Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı dahilinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08-05-1962 yılında imzaladığı ‘’Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi’’ 29-09-1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme ile ,sözleşmeye taraf devletin imzalamış olduğu ve diğer bir sözleşmeye üye devlete ibraz edilecek olan resmi belgenin diplomasi ve konsolosluk memurlarınca onaylanma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Hangi belgeler resmi belge olarak nitelendirilmiştir?

İdari belgeler,Noter senetleri,Devletin bir yargı organına ya da mahkemesine bağlı bir makam yahut görevli memur tarafından düzenlenmiş belgeler,Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzalarının doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar

Apostille şerhi nereden alınır?

İdari belgelerde ; Valilikler,Valiler,Valiler adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri,Kaymakamlar.

Adli belgelerde ; Ağır Ceza Mahkemesi olan merkezlerdeki adalet komisyonu başkanlıkları.

Apostille şerhinin içeriği nasıldır?

Apostille şerhi yetkili makam tarafından sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak ,belgeye ya da belgeye eklenecek kağıdın üzerine konulacaktır.

Apostille şerhi,tasdik şerhini koyan makamın resmi dilinde ya da ikinci bir remi dilde yazılabilecektir.Ancak Apostille şerhinin metninde ‘’Convention de la Haye du 5 Octobre 1961’’

ifadesinin Fransızca olarak geçmesi zorunludur.

Apostille anlaşmasına taraf olan ülkeler

ABD, İsrail, Tonga, Almanya, İsveç, İsviçre, Türkiye,, İtalya, Ukrayna, Arjantin, İzlanda, Venezuela, Arnavutluk, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Karadağ, Yunanistan, Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan, Kolombiya, Bahamalar, Kuzey İrlanda, Letonya, Belarus, Belçika, Litvanya, Birleşik Krallık (İngiltere), Lüksemburg, Bosna-Hersek, Macaristan, Makedonya, Bulgaristan, Malta, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika, Moldova, Danimarka, Monako, Dominik, Ekvador, Norveç, Ermenistan, Panama, Estonya, Polonya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, Güney Kore,Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Sırbistan, Hollanda, Slovakya, Honduras, Slovenya, İrlanda, İspanya.

Not : Bu liste zaman içinde değişebilmektedir.Yeni taraf olan ülkeler ,taraf olmaktan çıkan ülkeler olabilmektedir.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.