Rate this post

Bireysel emeklilik nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşam sürebilmeleri, gelir

elde ettikleri dönemdeki yaşam standartlarını emeklilik dönemlerinde de muhafaza etmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatlıkla temin edebilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi nasıl işler?

Tüm faaliyetler Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Birimleri tarafından denetim ve gözetim altında tutulur.Yapacağınız ödemelerle sizin tercih ettiğiniz emeklilik yatırım fonları alınır ve bu fonlar size ait Bireysel Emeklilik hesabında değerlendirilir.Sisteme girmek isteyen katılımcılar; gelir düzeyi, emeklilik dönemindeki gelir beklentileri ve yatırım tercihleri yönünde ödeme planı seçer, emeklilik sözleşmesi teklif formunu doldurur ve imzalar.

Bireysel Emeklilik Sistemine kimler katılabilir?

18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemine katılabilir. Serbest meslek sahibi, sanatçı, doktor, ev hanımı, öğretmen, memur vb. hangi meslekten olduğunuz, Sosyal Güvenlik Kurumu üyesi olup olmamanız Bireysel Emeklilik Sistemine katılımınız açısından hiç fark etmez.Katılımcıların devlet katkısından faydalanabilmeleri için Türkiye’de ikamet etmeleri şart değildir ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekir.

Bireysel Emeklilik Sisteminin avantajları nelerdir?

Bireysel emeklilik sistemi, devlet katkısı avantajına sahiptir. Sisteme yapacağınız ödemeler üzerinden %25 oranında devlet katkısı alırsınız.Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlıdır.Yani her 100 TL’lik ödemeniz için 25 TL devlet katkısı kazanırsınız.Ayrıca ödeme periyodunu 1 aylık,3 aylık,6 aylık,1 yıllık seçeneklerle kendiniz belirleyebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sisteminden nasıl emekli olunur?

Bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmeniz için en az 10 yıl sigorta sisteminde kalmak ve 56 yaşını doldurmuş olmak gerekir.Emeklilik koşulları yerine getirilince fonda biriken tutar tek seferde,toplu olarak ya da düzenli geri ödeme şeklinde geri alınabilir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı dahil olduğu emeklilik planını değiştirebilir mi?

Katılımcı, sözleşmesinin dahil olduğu emeklilik planını yılda en fazla dört kere, katkı payının ve birikiminin değerlendirildiği fonları, bu fonların dağılım oranlarını yılda en fazla altı kere değiştirebilir. Ayrıca başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmeler hariç, bir emeklilik şirketinde iki yılı dolduran sözleşmenin tarafı isterse ilgili sözleşmedeki birikimini başka emeklilik şirketine aktarabilir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmelerin ise şirkette en az bir yıl devam etmiş olmaları durumunda tekrar aktarılmaları olanaklıdır.

Kişi Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılabillir mi?

Katılımcı bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Fakat bu durumda emekli olmanın avantajlarından yararlanamayacaktır.

-10 yıldan az sistemde kalarak ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15,

-10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10

-Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.