Rate this post

Günlük iş hayatında işçi ve işveren tarafları arasında yaşanan çeşitli uyuşmazlıklar sebebiyle taraflar iş sözleşmesini feshetmektedir.Bu fesih sonucu hem işveren hem işçi tarafı kimi yükümlülükler altına girmekte bazen de taraflar lehine haklar doğmaktadır.Bu durumda iş mahkemesinde dava açmak o tarafın hakkını elde edebilmesi için son çare olmaktadır.

İşçi ; maaşının ödenmemesi veya kötü muameleye maruz kalma,sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması ,fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi durumlarda iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatı,içerde kalan maaş alacakları ,fazla mesai ücretleri gibi işçinin kimi talep hakları doğar.İşveren taraf bu talepleri yerine getirmezse işçinin dava açma hakkı doğar.

İş mahkemesinde hangi davalar görülür?

İş Kanununu’na göre çalışanlarla işveren veya işverenin vekilleri arasında iş sözleşmesinden yahut iş kanununa dayanan her türlü hak talebinden doğan hukuki uyuşmazlıklara iş mahkemeleri bakar.

İş mahkemesinde dava açmanın zaman aşımı süresi var mıdır?

İş mahkemesinde dava açmak belirli bir zaman aşımı süresine tabi değildir.Kıdem ve ihbar tazminatları 10 yıl ,diğer alacaklar için 5 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır.Tazminatlar için 10 yıllık zaman aşımı işçinin işten ayrılması tarihiyle başlar. Ücretler açısından ise zaman aşımı ücretin ödenmesi gereken tarih itibariyle başlar.

Dava açmadan önce ihtarname göndermek gerekir mi ?

İhtar ile borçlu olan karşı taraf temerrüde düşmektedir. Ayrıca borçluya borcunu ödemediği taktirde dava süreci ile karşı karşıya kalacağı ve asıl borcunun yanında ek olarak mahkeme masraflarını, borcunun o güne kadar işlemiş faizini ve avukatlık ücretlerini de ödemesi gerekeceği bildirilmektedir.

Ayrıca ihtar, dava sürecinde sizin iyi niyetli olarak karşı tarafa ihtar edilen konuyu bildirdiğinize delil teşkil etmektedir.

İş mahkemesinde dava açmak için avukata gerek var mıdır?

Bu davayı kişinin tek başına açması mümkündür. Bunun için yapılması gereken şey, dava dilekçesini hazırlamak ve dilekçeyi İş Mahkemesine ya da iş yerinin bulunduğu yerde İş Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine verilmesi gerekmektedir.

Ama gerek dilekçe içeriğinin doyurucu olması, gerekse doğru mahkemede ve süresinde dava açılabilmesi için avukata danışmakta yarar vardır..

İş mahkemelerinde dava ne kadar sürer?

Bu süre davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna göre uzayıp kısalmakla birlikte ortalama 7-8 ay dolaylarındadır.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.